ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนวังวิเศษ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 17 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ 30 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ 29 ต.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 22 ต.ค. 64
กิจกรรมวันอาเซียน ปี 2564 09 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2564 08 ส.ค. 64
ผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 03 พ.ค. 64
รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน 21 เม.ย. 64
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวีดีโอ โครงการยุวชนประกันภัย ปี 2563 21 ต.ค. 63
ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 21 ต.ค. 63
เรื่องแจ้งบุคลากรครู
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
รายงานผลการดำเนินโครงการ ปี 2563 02 ต.ค. 63
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวังวิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 08 ธ.ค. 62
รายชื่อครูที่ปรึกษา และจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (ไฟส์ excell) 06 พ.ย. 62
รายชื่อนักเรียนระดับ ม.4-6 ปี 2561 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1-3 ปีการศึกษา 2561 10 ต.ค. 61
จำนวนนักเรียน และรายชื่อครูที่ปรึกษา ปี 2561 10 ต.ค. 61
ppt อบรมวิทยะฐานะ 12 พ.ค. 61
แบบรายงาน การเขียน SAR ของตนเอง 23 มี.ค. 61
แบบฟอร์ม การเขียนโครงการแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 05 ต.ค. 60
เรื่องแจ้งนักเรียน
แจ้งคาบสอน ของภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 05 พ.ย. 64
กำหนดวันฉีดวัคซีนเข็ม2 นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ 05 พ.ย. 64
ตารางสอบ gat/pat ปี 2565 30 ต.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 14 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ 22 ส.ค. 63
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 06 พ.ย. 62
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา 26 ก.พ. 62
ปฏิทินช่วงก่อนปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียน 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 29 พ.ย. 60
ภาพกิจกรรม
นักเรียนเก่ง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกาศคลิปวีดีโอ
ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ แข่งต่อระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศ ประกวดคลิปวีดีโอ ระดับจังหวัด
รางวัลชนะเเลิศ โครงงานสังคมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด (ตอบปัญหากฎหมาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด (สารานุกรมไทย)
เผยแพร่ผลงาน
ปัญหาและการปรับตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนวังวิเศษ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสร้างสุขด้วยสติของโรงเรียนวังวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรั
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะโรงเรียนวั
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายมีส่วนร่วม
การศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย
น.ส.สุวดี ชูบุญส่ง
น.ส.วราภรณ์ แก้วกลาง
น.ส.นภัสสร พลัดทองศรี
น.ส.ธารารัตน์ แก่นจันทร์
น.ส.ทิพาวัลย์ ประสมกิจ
น.ส.ดวงกมล รักษาพล
นักเรียนเก่ง ทำคะแนนยอดเยี่ยม
น.ส.เบญมาภรณ์ ศรีเรือง
วารสารโรงเรียน (กิจกรรม ร.ร.)
นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ ฉีดวัคซีน
ประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ฝ่ายบริหารของโรงเรียนวังวิเศษ วางพวงมาลา 23 ตุลาคม 2564
รับสมัคร นร.ม.1 ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
อบรมมโนราห์
ถวายพานพุ่ม
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
เพจ..โรงเรียน
วีดีโอเพลง เลิกทิ้งขยะทั้งอำเภอ
วีดีโอ กิจกรรมวันกำเนิด รร. ปี 62