กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ชั้นบรรยากาศ ระดับชั้น ม.1 โดย ครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
เรื่อง การเกิดภาพจากเลนส์ ระดับชั้น ม.2 โดย ครูพรพรรณ แก้วนาเส็ง

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 545 KB