เรื่องแจ้งนักเรียน
แจ้งคาบสอน ของภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 50) 05 พ.ย. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 60) 05 พ.ย. 64
กำหนดวันฉีดวัคซีนเข็ม2 นักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ (อ่าน 45) 05 พ.ย. 64
ตารางสอบ gat/pat ปี 2565 (อ่าน 66) 30 ต.ค. 64
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องในสถานการณ์โควิด-19 (อ่าน 162) 14 พ.ค. 64
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ (อ่าน 5497) 22 ส.ค. 63
ตารางสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 3827) 06 พ.ย. 62
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ภายในสถานศึกษา (อ่าน 4054) 26 ก.พ. 62
ปฏิทินช่วงก่อนปิดภาคเรียน และปิดภาคเรียน (อ่าน 4114) 10 ต.ค. 61
รายชื่อนักเรียน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560 (อ่าน 4581) 29 พ.ย. 60
เช็คผลการเรียนของนักเรียน (อ่าน 6722) 28 ต.ค. 59
แนวข้อสอบ O-net ม.3 , ม.6 (การงาน , คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย) (อ่าน 14160) 29 ม.ค. 59
แนวข้อสอบ O-net ม.3 , ม.6 (วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคม, ศิลปะ, พละ ) (อ่าน 29274) 29 ม.ค. 59