รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวังวิเศษ
176/1 หมู่ที่ 4 ต.เขาวิเศษ   ตำบลเขาวิเศษ   อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 92220
เบอร์โทรศัพท์ 0-75270-447 เบอร์แฟกส์ 0-75290-146


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :