ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์แบบออนไลน์กระบวนการ A2 MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังวิเศษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแพรทิพย์ พูดเพราะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2565,13:06  อ่าน 300 ครั้ง
รายละเอียด..