นักเรียนเก่ง
รางวัลชนะเเลิศ โครงงานสังคมศึกษา
    
     วันที่ 2  สิงหาคม  2562  โรงเรียนวังวิเศษ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานสังคมศึกษา    ณ  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  ระดับ ม.ต้น ภาคใต้ 
1-2 สิงหาคม 2562 

     ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัล "รางวัลชนะเลิศ "      
     ได้รับ
โล่เกียรติยศพลเอกสุรยุทธิ์ จุลานนท์  องคมนตรี  รักษาการประธานองคมนตรี   
        
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2562,11:55   อ่าน 7926 ครั้ง