เรื่องแจ้งนักเรียน
ภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวังวิเศษ
คณะครู นักเรียน หรือผู้สนใจสามารถเข้าไปโหลดภาพกิจกรรมของโณงเรียนวังวิเศษ ได้ ตามลิงค์ ดังนี้

* ส่งครู กฤษฎี  มณีโชติ  ที่ชุดเช็คอิน โรงเรียนวังวิเศษ   

*ส่งครูกฤษฏ๊  มณีโชติ  ที่โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ติดตาม ทะเล  มหาสมุทร

วันกำเนิดโรงเรียน 1 กย 63

มอบเกียรติบัตร นักเรียนดี และ นักเรียนที่มีผลโอเน็ตสูง

 การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ธรรมรินทร์ธนา

-  มุทิตาจิต คุณครูวดารัตน์ และครูกันยา 

ติวGATเชื่อมโยง ภาษาไทย

- งานเลี้ยง กลางคืน งานเกษียณ

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์

มอบตำแหน่งสภานักเรียน

ภาพวันลอยกระทงเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน โครงการทักษะอาชีพ โรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

ประชุมจัดทำแผน+ประชุมสรุปงาน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 
ส่งครูจอมพร

รับครูศิริวรรณ+ครูแพรทิพย์

ส่งครูสิริการ+ดูงาน obecQA

ดูงาน obecQA  โรงเรียนกันตังพิทยากร

รับครูเสาวลี 

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2563,15:53   อ่าน 9594 ครั้ง