ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน งานสภานักเรียน ร.ร.วังวิเศษ
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา
มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวังวิเศษ จังหวัดตรัง ทางสภานักเรียน
โรงเรียนวังวิเศษ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในหน้าที่
ของสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2566,01:47   อ่าน 116 ครั้ง