ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวังวิเศษได้จัดงานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีเด่น
ระดับอำเภอวังวิเศษ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญและบทบาทของครูอาจารย์ต่อการพัฒนาบุคคลากร
และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูผู้เสียสละ ณ ห้องประชุมศรีตรังโพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,11:38   อ่าน 118 ครั้ง