ภาพกิจกรรม
ประชุมทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
     วันที่ 21  ตุลาคม  2564    โรงเรียนวังวิเศษ  นำโดย  นายปราโมทย์  สุทธิรักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ 
ได้จัดประชุมเพื่อทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  2565    เพื่อจัดสรรเงินรายได้  ในการบริหารโรงเรียน
ทั้ง 4  ฝ่าย  โดยมีครูทุกคน มีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,12:38   อ่าน 180 ครั้ง