ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open house ปีการศึกษา 2563
วันที่ 24  มีนาคม  2564  โรงเรียนวังวิเศษ  ได้จัดกิจกรรม Open House  
“เปิดบ้านวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม นำเสนอองค์ความรู้  ก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล”
ซึ่งได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ  ได้แก่  การนำเสนอ
โครงงาน IS  กิจกรรมดนตรี – นาฎศิลป์  การจำหน่ายอาหาร ฯลฯ  
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,15:52   อ่าน 613 ครั้ง